Wat is een boekhouder

Een boekhouder geeft informatie en adviezen over bedrijven, financieel beheer, boekhouding, management, financiën, transactiediensten, financiën, zaken en bedrijfsgerelateerde organisaties.

De boekhouder fungeert in de meeste gevallen als tussenpersoon tussen twee partijen. De twee partijen zijn de belastingplichtigen en de belastingdienst. Als de belastingautoriteiten het eens zijn over een teruggaaf, zijn de boekhouder en de belastingdienst direct betrokken. Zijn zij het niet eens, dan brengt de boekhouder verslag uit. Afhankelijk van de vrijheid van uw situatie kunt u verwachten dat hij uw kant van het verhaal bevoordeelt en elk verhaal van een suikerlaagje voorziet om het gewenste resultaat te bereiken. Als u hem echter benadert voor geschillenbeslechting, is hij bereid om uw kant van het verhaal te steunen en zelfs verder te gaan om het perspectief van de belastingdienst op het geschil uit te leggen. Ik betwijfel het echter, want dat is wat hij doet en dat is de reden waarom zijn naam is genoteerd in het register van belastingcontroleurs voor belastingen in de Republiek Albanië De belangrijkste taak van belastingcontroleurs is het innen van belastingen. De omvang van zijn weigering om teruggaven te aanvaarden illustreert zijn impopulariteit voor de belastingadministratie. De administrateur heeft echter een politiek mandaat, wordt goed betaald en geniet bijna volledige vrijheid om zijn werk te doen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn belastinginners geen politieke kaders en hun baan is niet de portefeuille van een politieke partij. In plaats daarvan is het een tak van een politieke partij. Politieke partijen maken ruzie over het belastingstelsel en de activiteiten van de belastinginners. Het uitgangspunt van dit perspectief is dat belastinginners niet onderhevig zijn aan politieke invloed. Hun taak is geld in te zamelen bij bedrijven en particulieren en dat te verdelen volgens de belastingwetten. Dat systeem is gebaseerd op het idee dat politiek en geld niet samengaan. Het belangrijkste richtsnoer voor de uitvoering moet de totstandbrenging zijn van een politiek proces en een strategie die garanderen dat alle burgers eerlijk worden behandeld en dat de belastinginners daarbinnen opereren.

Belastingbetalers moeten zich zorgen blijven maken over de politiek door hen niet toe te staan buiten de parameters van een dergelijk politiek proces te opereren. Politieke organen zijn verantwoordelijk voor het innen van belastingen. Deze organen winnen en gebruiken macht door de uitbreiding van hun grondgebied. Deze politieke expansie betekent dat belastingwetten worden gemaakt om aan hun belangen tegemoet te komen. De belangen van de mensen worden op hun beurt de belangen van politieke groeperingen. Het argument is dat politieke expansie de noodzaak wegneemt om belastingheffingen te rechtvaardigen, omdat het innen van belastingen niet langer gaat om het innen van geld van de belastingbetalers, maar om het gebruiken van iemands macht om de belastingbetalers te controleren. De enige manier om het probleem van de politiek op te lossen is dus het huidige belastingstelsel te herzien, bijvoorbeeld: met een kleiner aantal belastingslachtoffers per groep.

 

Accountant Amsterdam

Administratie zzp