Wat is de beste manier om belastingplanning te krijgen

 

Boekhouder AlkmaarAls u belastingplanning wenst, is het belangrijkste gebied waar u naar moet kijken de boekhouding of accounting. Dit is het gebied waar u de huidige regels moet onderzoeken.

Het is niet voldoende om over de juiste boekhouder of boekhoudploeg te beschikken, het is van essentieel belang te bevestigen dat zij op de juiste wijze gemachtigd zijn om betalingen en aftrekken te verrichten. De verliezen op belastingaangiften zijn aftrekbaar van het inkomen dat u hebt geleden, maar de aangiften moeten wel zijn ingediend.

Boekhoudkundige diensten die u inhuurt zullen de boekhouding doen. Met hun ervaring en deskundigheid moeten zij in staat zijn u te adviseren over de beste manier om uw BTW-aangiften, vermogenswinstbelastingaangiften, inkomstenbelastingaangiften, bedrijfsnieuws te presenteren en die informatie op een juiste manier te verdelen.

De gehele BTW-implementatie en -afdracht wordt afgehandeld door de deskundige, die een goede kennis moet hebben van wat vereist is om een bedrijf te exploiteren. Dit betekent dat de BTW-regels worden nageleefd en dat de belastinginhoudingen volledig in overeenstemming met de relevante belastingvoorschriften worden verricht.

Belastingvoorschriften moeten goed worden gepland en interne controledoelstellingen moeten worden gepland; eventuele problemen met voorschriften moeten onmiddellijk worden gesignaleerd en daarop moet worden gereageerd. Hulp en ondersteuning van het selecterende bedrijf is ook essentieel, bijvoorbeeld in het geval van BTW. Een accountant zal hier uitweiden over welke informatie er zal zijn en de hiërarchie van zaken die moeten worden aangepakt, hij of zij zal adviseren dat de betaalde BTW echt is en van toepassing.

In het begin is het belastingstelsel van welk geld er moet zijn en hoe daarmee moet worden omgegaan de verantwoordelijkheid van de boekhouder en natuurlijk zijn deskundigheid. Het eerste gesprek met een Boekhouder is een belangrijk moment, omdat daaruit zal blijken of de potentiële persoon in staat is de taken in de vereiste hoedanigheid uit te voeren.

Een nuttig beginpunt is dat u zich vertrouwd maakt met alle relevante terminologie. Denk bij de aanvang van uw gesprek aan de tijdelijke en permanente verliezen, de maandelijkse en driemaandelijkse controle en een eerste begroting. Dit is van essentieel belang omdat het u zal helpen om met uw accountant te overleggen en voorzieningen te treffen voor alle belastingbetalingen die in het eerste jaar zullen plaatsvinden.

Bij het plannen van de bedrijfsstructuur en het onderzoeken van de uitgaven voor verkoopautomaten moet u ervoor zorgen dat u begrijpt wat het verwachte rendement is, er zijn heel wat investeringskosten en die zijn fiscaal aftrekbaar. In uw vroege stadia bij het opzetten van uw bedrijf moet u een algemene reeks bedrijfsdoelstellingen ontwikkelen.

U moet weten of zelfstandigen toegang hebben tot belastingvoordelen en of het bedrijf elke dag geld zal binnenkrijgen dat vrijkomt als dividenden. In de praktijk moet u nagaan of winst wordt verwacht bij lagere dan minimale uitgaven en of het bedrijf in de nabije toekomst verlies zal lijden. Een dagtaak of parttime bedrijf kan illustreren om belastingvoordelen te behalen. Dit hoeft geen grote investering te zijn.

Over het algemeen is uw beste benadering dat de snelheid van het rendement consequent toeneemt met de investering op langere termijn.